CML2055-HR

- Bekijk datasheet
- CML2055 en Internet Portal

Expl.AnalogueMeasureMessengeCML2055

Mobeye CM-Guard TwinLog

Loggen, Alarmeren en Rapporteren

Bewaking van analoge waarden. De CM-Guard Twinlog meet en logt analoge waarden zoals accuspanning. De compacte unit is eenvoudig te programmeren en installeren. Hij kan volledig zelfstandig werken, dankzij de interne batterijen en GSM module. Voor de analoge waarden stelt u minimale en/of maximale grenswaarden in. Bij het bereiken ervan, ontvangen de ingestelde contactpersonen een alarmmelding met SMS en/of oproep. In de SMS staat de actuele waarde vermeld.

Om de analoge waarden te loggen registreert u de CML2055 eerst in de Mobeye Internet Portal. Met een zelf-gekozen frequentie worden de waarden gelogd en in het interne geheugen opgeslagen. Voor de datatransfer naar de Mobeye Internet Portal stelt u zelf het transfer interval op.

Portal-CML2055

De unit is extreem zuinig in energiegebruik. Hij kan batterijgevoed werken of op externe stroomvoorziening. Indien extern gevoed, kunt u kiezen voor de low power modus (GSM module staat in spaarstand en gaat enkel aan bij meldingen en gegevensoverdracht) of voor de instelling waarbij de GSM altijd open staat en dus 'bereikbaar' is.

Product Selector

Sluiten