CM2300CM2300_175

CM2300 Mobeye WaterGuard:  een alles-in-één GSM watermelder

De Mobeye WaterGuard voorkomt lastige en kostbare waterschade!

De Mobeye WaterGuard werkt volledig autonoom door de ingebouwde GSM-module en batterijen. Hij is zeer energiezuinig en daardoor flexibel inzetbaar. De watersensor detecteert op watergebaseerde vloeistoffen en meldt de aanwezigheid hiervan door aan de ingestelde telefoonnummers. De GSM-module stuurt een SMS-bericht met informatie direct daarna gevolgd door een telefonische oproep. Er kunnen maximaal 5 telefoonnummers worden ingesteld.

De lekkagesensor wordt aangesloten op de digitale ingang van de CM2300. Zodra de sensor in contact komt met een watergebaseerde vloeistof zullen de voelers een elektrisch circuit maken. De watersensor is extreem energiezuinig en wordt gevoed door de WaterGuard. De CM2300 heeft daarbij nog twee NO/NC ingangen. Op deze ingangen kunnen extra sensoren worden aangesloten, zogenoemde maak- of breekcontacten. Kijk hier voor een overzicht van Mobeye watermelders.

De Mobeye WaterGuard kan worden aangesloten op een externe voedingsbron. Bij stroomuitval nemen de back-up batterijen het functioneren over. Het is mogelijk om een alarmering te ontvangen wanneer dit gebeurt.

In het apparaat moet een simkaart worden geplaatst voor de communicatie. We adviseren u gebruik te maken van de Mobeye simkaart in combinatie met Mobeye Internet Portal, wat extra opties en gebruikersvriendelijkheid biedt. Meestal wordt de Mobeye simkaart standaard meegeleverd, en kunt u deze online activeren. De kosten zijn lager dan een gewoon abonnement en is bij normaal gebruik een flat fee bedrag. Lees hier meer over de Mobeye Internet Portal en Mobeye sim service. Als alternatief kunt u een eigen simkaart plaatsen, waardoor het apparaat bij alarm nog altijd zal bellen en/of sms’en.

Product Selector

Sluiten