Mobeye watermelders

Mobeye watermelders, voor een betrouwbare detectie van water. Zowel aanwezigheid als de afwezigheid kan worden gemeten. Mobeye watermelders zijn geschikt voor lekkagedetectie, waterhoogtebepaling, als voor een melding bij leegloop. De Mobeye watermelders is uitgerust met een betrouwbare watersensoren. Zodra de sensoren vloeistof (op waterbasis) signaleert, volgt een alarmmelding via de ingebouwde GSM melder.

De Mobeye watermelders zijn inzetbaar in putten, kelders, op bouwplaatsen, op boten en schepen, zwembaden, etc. De GSM waterdetectors kunnen zowel batterijgevoed werken als op externe stroomvoorziening. Ook voor plaatsen zonder stroomvoorziening bieden de Mobeye watermelders zodoende een oplossing.

Kies rechts een product voor de details. Een samenvatting van de belangrijkste functies, staat in het schema hieronder.

Water_NLWaterS_NL_ENWaterS_2300WaterS_2300FSWater MS300

Product Selector

Sluiten