CM2000-IE 

CM2000_175

- bekijk product folder
- CM2000 en Internet Portal
- bekijk de toepassingen

Meten en melden met de CM2000 Mobeye CM-Guard

Volledig batterijgevoed of op externe spanningsbron

De Mobeye CM2000 CM-Guard is de GSM alarmeringsmodule voor het bewaken van sensoren, signalen en het doorgeven van alarmsituaties. Bij een alarmsituatie zal de CM-Guard de ingestelde contactpersonen informeren per SMS en/of oproep.

De GSM alarmmelder kan volledig op batterijen draaien, waardoor deze overal inzetbaar is. Op de twee ingangen kunnen externe detectoren worden aangesloten. Iedere sensor of uitgangssignaal met een maak- of breekcontact is geschikt. Via een eenvoudig SMS bericht wordt ingesteld of een ingang 'Normally Open' (NO) of 'Normally Closed' (NC) is. In een alarmsituatie, volgt een melding via de GSM module. Vijf nummers kunnen geprogrammeerd worden. Indien een ontvanger de oproep 'bevestigt' via een toets, belt de unit de andere nummers niet meer.

Diverse opties maken de bewakingsmodule krachtig, zonder gebruikersgemak te verliezen. Tijdschema's zijn mogelijk voor in- en uitschakelen, alarmvertragingstijden, inactieve tijd na een alarmering, instelbare frequentie voor herhaling van een alarm, testmeldingen, etc.

De Mobeye CM-Guard is extreem zuinig in stroomverbruik en kan zowel op batterijen werken (> 1 jaar op een setje batterijen) als op een externe voedingsbron. Bij stroomuitval nemen de batterijen het functioneren over en zal de stroomuitval ook worden gemeld.

De Mobeye CM2000 CM-Guard is een breed inzetbare en betrouwbare GSM melder. De CM2000 bewaakt deuren met een magneetcontact, storingssignalen, relaiscontacten, alarmsystemen, schakelingen, stroomtoevoer, etc.

Mobeye Internet Portal & SIM service

Mobeye Internet PortalDe Mobeye CM2000 kan, met een reguliere SIM-kaart, ‘stand-alone’ worden ingezet. Optioneel is de aansluiting op de Mobeye Internet Portal met de Mobeye SIM kaart. Dit biedt extra mogelijkheden, zoals programmering via internet. De portal maakt onderscheid tussen alarmberichten en technische meldingen. De contactpersonen krijgen berichten per oproep, SMS en/of e-mail. De ‘keep-alive’-monitor biedt extra zekerheid door het bewaken van testmeldingen. Indien de testmelding niet tijdig is verstuurd, ontvangen de (technische) contactpersonen een waarschuwingsmelding vanuit de portal.

Doormelding naar Particuliere Alarmcenrale

Wilt u dat uw alarmsysteem de meldingen automatische doorgeeft aan een alarmcentrale? Raadpleeg dan deze pagina.

Product Selector

Sluiten