Bescherming van gewassen tegen nachtvorst

Een goed nachtvorstalarm is onmisbaar in het voorjaar, als de bloesem in de gewassen komt. Het is van cruciaal belang tijdig actie te nemen, om vorstschade te voorkomen.

CM2200_LRDe Mobeye Nachtvorstmelder ThermoGuard meet voortdurend de temperatuur en zal u bij nachtvorst alarmeren op de mobiele telefoon. De unit werkt batterijgevoed en kan dus eenvoudig buiten (op de koudste plaats) worden neergelegd. Het alarm kan zowel een telefonische oproep zijn als een SMS. U zult er dus zeker wakker van worden. In de SMS staat de gemeten temperatuurwaarde weergegeven. Als de temperatuur weer boven de door u ingestelde waarde komt, krijgt u hiervan ook een melding.

U kunt het apparaat buiten leggen door de beschermende polycarbonaat IP67 behuizing.

CM2200X Mobeye ThermoGuard Outdoor
Eén temperatuursensor, alarm via oproep/SMS zodra de gemeten temperatuur de ingestelde (min. en/of max.) waarde bereikt.
Zie de folder Nachtvorst Alarm
Zie ook de Mobeye ThermoGuard (binnenversie)

CML2275 Mobeye ThermoGuard-TwinLog
Twee temperatuursensoren mogelijk. Alarm via oproep/SMS bij bereiken van de ingestelde (min en/of max) waarde. De limietwaarden voor de temperatuur zijn voor iedere sensor apart instelbaar. De CML2275 kan de temperatuurwaarden ook loggen via een internetapplicatie. Op uw telefoon, tablet of PC leest u de gelogde waarden en zet ze naar een grafiek.
Ga naar de productpagina.

Frostalarm-GSM-vorstalarm


Waarom een nachtvorstmelder?
Fruittelers en boeren zijn in de periode maart tot en met mei beducht voor nachtvorst. Door het sproeien van water of met warme lucht kunt u voorkomen dat de vorst schade brengt aan de oogst. Om de teler ’s nachts te waarschuwen dat de temperatuur te laag wordt, is de Mobeye ThermoGuard de ideale nachtvorstmelder. Deze batterijgevoede GSM alarmmelder belt en/of SMS’t naar zelf ingestelde nummers, zodra de temperatuur onder de kritische grens komt.

Sluiten