CM2300FS_LR

Float sensor_HR
 

CM2300FS Mobeye WaterGuard met vlottersensor en ingebouwde GSM melder

De Mobeye WaterGuard is een batterijgevoede GSM watermelder met vlottersensor. Deze GSM melder kan volledig autonoom werken door de ingebouwde GSM module en batterijen. Zodra de vlottersensor door het water wordt gesloten, alarmeert de Mobeye WaterGuard via alarmoproep en een SMS bericht. De GSM module stuurt een SMS bericht (met relevante informatie), direct gevolgd door een telefonische oproep (om er zeker van te zijn dat het bericht niet wordt gemist). Er kunnen maximaal 5 telefoonnummers worden ingesteld.

De Mobeye WaterGuard kent twee uitvoeringen:
- CM2300-FS: Mobeye WaterGuard met vlottersensor
- CM2300: Mobeye WaterGuard met lekkagesensor

De Mobeye vlottersensor, waarmee de CM2300FS is uitgerust, wordt dichtgedrukt door het water; De vlottersensor wordt in horizontale positie bevestigd op de hoogte gealarmeerd dient te worden over de stijging of daling van het water.

De voelers van de Mobeye lekkagesensor maken een elektrisch circuit zodra er contact is met op water-gebaseerde vloeistoffen. De watersensor is - net als de gehele Mobeye WaterGuard - extreem zuinig in het energiegebruik en wordt gevoed door dezelfde set batterijen als de WaterGuard GSM unit.

Naast de vlottersensor kan nog nog één (of of twee i.g.v. de lekkagsensor) externe sensor worden aangesloten; deze extra ingang(en) hiervoor kunnen op 'Normally Closed' of 'Normally Open' worden ingesteld. Hierdoor is iedere sensor met een maak- of breekcontact geschikt.

Hoewel de Mobeye WaterGuard ontworpen is voor laag stroomverbruik en ruim een jaar op een set batterijen werkt, is het ook mogelijk de module op een externe voedingsbron aan te sluiten. Via een (gereguleerde 500mA) netadapter kan de module op het gewone lichtnet draaien. Bij stroomuitval nemen de back-up batterijen het functioneren over. Indien gewenst kan stroomuitval worden gemeld via een SMS bericht.

De Mobeye WaterGuard voorkomt lastige en kostbare waterschade!

U dient zelf een SIM kaart van een willekeurige provider in de module te plaatsen; Mobeye adviseert hiervoor een 'abonnementskaart' tegebruiken. Een pre-paid kaart werkt ook, maar dan dient de gebruiker het tegoed in de gaten te houden.

Product Selector

Sluiten