Mobeye temperatuurbewaking

Mobeye temperatuurbewakers voor een betrouwbare meting van de omgevingstemperatuur. De alarmmelders zijn uitgerust met betrouwbare digitale externe temperatuursensoren. Zodra de gemeten waarde buiten de ingestelde grenzen komt, volgt een alarmmelding via de ingebouwde GSM melder.
De temperatuurmelders worden ingezet in medische toepassingen, in de koel- en hitte industrie, in farmaceutische toepassingen, de ICT branche, leegstaande panden en diverse consumententoepassingen. Ook voor plaatsen zonder stroomvoorziening bieden de Mobeye temperatuurdetectors een oplossing.

Kies rechts een product voor de details. Een samenvatting van de belangrijkste functies en de verschillen tussen de melders staan in het schema hieronder. Om deze lijst te downloaden, klik hier.
Temperatuur
TemperatuurCM2200MS200

Product Selector

Sluiten